Komora do transportu osób w izolacji marki SAFETYPOD

Import i dystrybucja sprzętu dla ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa wodnego.

Komora do transportu osób w izolacji marki SAFETYPOD

Komora do transportu pacjentów w izolacji model SAFETYPOD to urządzenie stosowane przez personel medyczny (ratownictwo medyczne) w celu zabezpieczenia przed chorobami, które roznoszą się przez kontakt. Urządzenia tego typu są nazywane także komorami do transportu pacjentów zakaźnych.

komora do transportu pacjentów zakaźnych SAFETY POD

To, co ją odróżnia od innych komór do transportu pacjentów w izolacji to przede wszystkim

  • możliwość transportu pacjenta w pozycji półleżącej poprzez unikalne rozwiązanie konstrukcyjne, którym jest giętki panel centralny.
  • możliwość transportu pacjenta z urazem kręgosłupa szyjnego – komora transportowa posiada płaską podstawę, która stanowi sztywne podparcie w czasie transportu chorego.

Podobnie jak oferowane od wielu lat przez naszą firmę komory do transportu pacjentów w izolacji typu BIO-SAFE komora izolacyjna SAFETY POD posiada unikalny zgrzewany zamek, który zapobiega zakażeniom krzyżowym.

Opis użytkowy komory do transportu komory osób w izolacji SAFETYPOD

SAFETYPOD należy do grupy urządzeń, które służą do transportu osoby z podejrzeniem choroby zakaźnej w sposób izolowany od otoczenia, personelu medycznego i środka transportu. Z uwagi na kolejne epidemie i pandemie (Ebola, SARS, grypa) oraz rozwój transportu pasażerskiego i turystyki należy się przygotować na to, że ilość transportów osób w izolacji będzie stale rosła i stanie się standardem. Szczególnie, że w sytuacji epidemii/pandemii zwiększonej ochrony wymaga personel ratowniczy i medyczny.

Urządzenie do transportu osób chorych zakaźnie SAFETYPOD składa się z komory, która jest w pełni przezroczysta. Korpus komory SAFETYPOD jest wykonany z krystalicznie przejrzystego hermetycznego poliuretanu o grubości 300 mikronów. Oznacza to, że komora nie tylko jest przejrzysta i ogranicza u osoby izolowanej negatywne odruchy związane z zamknięciem. Oznacza także, że ściany komory są hermetyczne na całej powierzchni i nic się przez te ściany nie przedostanie na zewnątrz. Nie mówimy tu o łączeniach – mówimy o całej powierzchni ścian komory.

Komora do transportu pacjentów zakaźnych SAFETYPOD

Zastosowany zamek suwakowy jest hermetyczny i hermetyczny jest sposób mocowania zamka do ścian komory. Zamek jest zgrzany ze ścianami komory, co oznacza, że komora nie ma mikrootworów po igle.

Szczelność komory SAFETYPOD jest badana w trakcie procesu produkcyjnego. Każda komora przechodzi 5-godzinny test szczelności z wykorzystaniem nadciśnienia.

Komora do transportu osób w izolacji SAFETYPOD

Dostęp do pacjenta możliwy jest poprzez 2 rękawice mocowane do czarnych portów. Są to rękawice z długim mankietem na całą rękę zabezpieczające w pracy ze skażeniami.

Na zdjęciu widoczne również 2 czerwone porty służące do przełożenia przewodów (dreny, kable).

Komora do transportu osób w izolacji (z podejrzeniem choroby zakaźnej) jest wyposażona w aparaturę do dostarczania powietrza do wewnątrz komory. Silnik o wydajności pompuje do wnętrza komory 160 l powietrza na minutę, aby izolowany pacjent miał czym oddychać.

W komorze SAFETYPOD stale utrzymywane jest podciśnienie. To znaczy, że ciśnienie w komorze izolującej jest nieco niższe niż ciśnienie zewnętrzne. Jest to dodatkowe zabezpieczenie otoczenia przed drobnoustrojami z wnętrza komory.

Urządzenie do transportu osb w izloacji SAFETYPOD

Urządzenie SAFETYPOD (komora i silnik) są wyposażone w system filtrujący powietrze na wlocie i na wylocie. Filtry filtrują 99,95% cząstek o wielkości 0,3 mikrometra i przepływie 30 l/min. Filtry są widoczne na zdjęciu na krótszych bokach.

W centralnej części komory są widoczne pasy do mocowania pacjenta w czasie transportu.

Dwoma podobnymi pasami komora jest mocowana do dowolnych noszy.

CZYSZCZENIE I SKŁADOWANIE

Dezynfekcja i czyszczenie z użyciem konwencjonalnych produktów ANIOS/SURFANIOS i innych wirusobójczych/bakteriobójczych dezynfekujących detergentów według spektrum patogenów, które należy wyeliminować.