Komora do transportu pacjentów zakaźnych HERMETYCZNA

Import i dystrybucja sprzętu dla ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa wodnego.

Komora do transportu pacjentów zakaźnych HERMETYCZNA

Komora do transportu pacjentów zakaźnych

O producencie komory do transportu pacjentów zakaźnych

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest produkowana przez francuską firmę CIR MEDICAL – od około 40 lat produkującej na terenie Francji wyroby medyczne, w których wykorzystywane jest podciśnienie i nadciśnienie.

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest kolejną w ciągu wielu lat wersją komory. Na obecną konstrukcję komory do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO miała wpływ między innymi epidemia spowodowana wirusem ebola, która miała miejsce kilka lat temu we Francji. Komora do transportu pacjentów zakaźnych jest podstawowym urządzeniem do transportu chorych we Francji stosowanym przez wszystkie służby. Komory te są użytkowane także w wielu krajach świata.

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO – wielokrotne użycie i odkażanie

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest przeznaczona do kontaktu drobnoustrojami chorobotwórczymi. Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest przeznaczona do wielokrotnego użytku i przeznaczona do odkażania. Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest pozbawiona (poza filtrami i pianką) elementów które nie nadają się do odkażenia ze względu na splot (tkaniny), powierzchnię (rzepy), skomplikowaną konstrukcję (zamki metalowe).

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO – uzbrajanie

Uzbrojenia komory do transportu pacjentów zakaźnych dokonuje się przed wyjazdem ambulansu/sanitarki. Uzbrojenie komory do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO jest proste i obejmuje:

1) rozłożenie komory:  komora do transportu chorych zakaźnie jest konstrukcyjnie rozpięta na lekkich nierdzewnych łukach, które są na stałe zatopione wewnątrz folii poliuretanowej.  Komorę należy ustabilizować poprzecznymi prętami.

Komora nie wykorzystuje do podtrzymania wieka równowagi podciśnienia i nadciśnienia (dwie sprężarki).

2) założenie rękawic na porty: komora do transportu pacjentów chorych zakaźnie BIO-ISO ma tylko dwa porty do kontaktu z zamkniętym w komorze pacjentem i są one umieszczone tylko po jednej stronie. To jest komora do transportu w ambulansie, a w tym pojeździe jest dostęp do pacjenta tylko z jednej strony. Z drugiej jest ściana. To jest komora do transportu pacjenta zakaźnego – im mniej portów, tym większe bezpieczeństwo. Jak widać na zdjęciu w komorze BIO-ISO wykorzystano długie rękawice spełniające normy do pracy ze skażeniami. Są to rękawice wielorazowego użytku przeznaczone do odkażania.

3) założenie filtrów – założenia i wymiany filtrów dokonuje użytkownik

4) doprowadzenie przewodów sprzętu medycznego przez porty – wykonuje użytkownik

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO – mocowanie do noszy

Uzbrojoną komorę mocuje się do noszy ambulansu 2 pasami pokrytymi elastomerem termoplastycznym – pasy są dostarczane w zestawie komory.

Komora do transportu chorych zakaźnie BIO-ISO nie ma własnych noszy. Jeśli zachodzi konieczność zniesienia pacjenta należy wykorzystać nosze ambulansu lub materac próżniowy, najlepiej z polichlorku winylu lub poliuretanu. Przy wyborze materaca próżniowego należy pamiętać, że powinien mieć on wymiary ok. 220 x 110 cm, jak materac próżniowy pokazany na zdjęciu. Spód komory do transportu pacjentów zakaźnych ma wymiary 206 x 75 cm.

Transport pacjenta w komorze do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO.

Jak powiedziano wyżej, w komorze do transportu pacjentów chorych zakaźnie BIO-ISO do podtrzymania kopuły komory nie jest wykorzystywana równowaga ciśnień. Górna część komory po rozpięciu zamka całkowicie się odchyla.

Ma to podstawowe znaczenie w transporcie osób w podeszłym wieku, osób z ograniczeniami ruchowymi. Górna część komory jest zupełnie przejrzysta, co nie tylko pozwala na ciągły monitoring pacjenta, ale też zmniejsza doznania lękowe związane z zamknięciem.

Pacjent w komorze to transportu osób chorych zakaźnie BIO-ISO jest stabilizowany 3 pasami z zamkami z tworzywa. Opis pasów niżej.

Po zapięciu zamka komory do transportu pacjentów chorych zakaźnie BIO-ISO jest hermetyczna – pacjent oddycha filtrowanym powietrzem dostarczanym do wnętrza za pomocą sprężarki. Sprężarka zapewnia całkowitą wymianę powietrza w komorze po 10 minutach. Powietrze wychodzące z komory jest filtrowane. Pracująca sprężarka utrzymuje w komorze lekkie podciśnienie co jest zalecanym rozwiązaniem na wypadek wahania ciśnień.

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO – utrzmanie

Po zakończonym transporcie należy komorę oczyścić, umyć/odkazić zgodnie z przewidzianymi procedurami krajowymi.

Należy użyte filtry zutylizować i założyć nowe.

Jeśli porty na sprzęt medyczny nie były używane piankę można odkazić. Jeśli były używane starą należy zutylizować i założyć nową.

Suchą komorę należy składować w stanie złożonym w torbie transportowej.

Komora do transportu pacjentów zakaźnych BIO-ISO wymaga przeglądu po 5 latach.

Specyfikacja dostawy:

 1. Komora wykonana z poliuretanu o grubości 300 mikronów, tworzywa wodoszczelnego i gazoszczelnego  przeznaczonego do odkażania,
  • poliuretan rozpięty na łukach wykonanych z materiału lekkiego i nierdzewnego
  • komora hermetyczna – zgrzewana wysokoczęstotliwościowo
  • komora wyposażona w wodoszczelny i gazoszczelny zamek typu suwak wykonany elastomeru termoplastycznego, zgrzewany z poliuretanem, przeznaczony do odkażania
  • 3 pasy stabilizujące pacjenta powleczone obustronnie elastomerem termoplastycznym, wyposażone w zamki samozwaniające; wszystkie łączenia zgrzewane; pasy połączone z podłogą komory poprzez zgrzewanie; pasy przeznaczone do odkażania
  • 2 porty na rękawice
  • 2 porty na sprzęt uszczelniane pianką
 2. Rękawice:
  • Rękawice wielorazowego użytku. Przeznaczone do odkażania.
  • Rękawice są wykonane z neoprenu.
  • Przeznaczone do kontaktu ze skażeniami zgodnie z normami
   • PN-EN 374: Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizamami
   • PN-EN 388: Rękawice chroniące przed zagrożeniem mechanicznym
   • PN-EN 421: Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.
 3. Filtry klasy P3
  • Zastosowane filtry klasy P3 są umieszczone w newralgicznych miejscach i filtrują zarówno powietrze zewnętrzne tłoczone do komory przez sprężarkę, jak i powietrze wychodzące z komory. Zastosowane filtry spełniają następujące normy:
   • normę dla filtrów do sprzętu ze wspomaganiami przepływu powietrza PN-EN 12942,
   • normę dla filtrów do sprzętu z wymuszonym przepływem powietrza PN-EN 12941
   • normę dla filtrów do sprzętu do ochrony układu oddechowego PN-EN 143:2000.
 4. Pasy zewnętrzne wykonane w technologii powlekania pasa obustronnie elastomerem termoplastycznym. Są zaopatrzone w klamry z tworzywa. Całość nadaje się do łatwego odkażenia.
 5. Sprężarka