KOMORY IZOLUJĄCE

Import i dystrybucja sprzętu dla ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa wodnego.

Komora do transportu pacjentów w izolacji SAFETYPOD

Komora do transportu pacjentów w izolacji SAFETYPOD to nowa propozycja wśród urządzeń do transportu osób z podejrzeniem choroby zakaźnej. Uwagę zwraca przede wszystkim samonośna konstrukcja, która gwarantuje szybkie rozłożenie komory.

SAFETYPOD to typowa komora do transportu chorego karetką. Aby wykorzystać wszystkie możliwości komory SAFETYPOD konieczne są nosze główne ambulansu.

Komora izolująca SAFETYPOD jest przejrzysta jako całość. Ma to ogromne znaczenie w transporcie chorych, ponieważ pacjenci źle znoszą zamknięcie w ciasnej przestrzeni.

Ratownicy otrzymują w tym rozwiązaniu konstrukcyjnym także możliwość transportu pacjenta w pozycji półleżącej – panel centralny jest giętki i tę część komory, w której znajduje się tułów można unieść.

Komora izolacyjna SAFETYPOD jest wyposażona także w stabilizację „podłogi” – jest usztywniana materacem próżniowym i można w niej transportować pacjentów z urazem kręgosłupa szyjnego.

komora do transportu pacjentów zakaźnych SAFETY POD

Niekwestionowaną zaletą komory izolującej SAFETYPOD jest hermetyczność.

Co to jest hermetyczność i po co jest hermetyczność komory izolującej?

Hermetyczność to 100% szczelność.

Różnym chorobom towarzyszą różne objawy, takie jak katar, kaszel, wymioty i inne. Zakażenie następuje przez kontakt z zarazkami, które znajdują się w wydzielinach. Zakazić się może nie tylko rodzina, czy inni „cywile” mający kontakt z osobą chorą.

Zakażeniu ulega także personel medyczny. Zakażenie personelu medycznego ma wpływ na cały system opieki zdrowotnej poprzez absencje w pracy i przeciążenie innych pracowników, a w końcu brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Personel medyczny również ma rodziny i również obawia się o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych. Ratownicy medyczni to przeważnie młodzi ludzie. Wszyscy chcemy, żeby przyjechała karetka, jak będziemy potrzebować, żeby miał kto nieść nosze, zrobić zastrzyk, założyć wkłucie. Ostatni rok pokazał, że jeśli nie będziemy dostatecznie chronić personelu medycznego to może być tak, że oczekiwania trzeba będzie zrewidować.

W jaki sposób chroni się personel medyczny transportujący zakaźnie chorego? Właśnie poprzez hermetyczną komorę transportową. Hermetyczna komora transportowa SAFETYPOD służy ograniczeniu ekspozycji personelu medycznego na drobnoustroje. Po zamknięciu suwakiem komora SAFETYPOD jest hermetyczna – nic się z niej nie wydostanie na zewnątrz.

Z czego wynika 100% szczelność komory do transportu osób zakaźnych SAFETYPOD?

SAFETYPOD – komora do transportu osób chorych zakaźnie jest produkowana z tworzyw wysokiej jakości i o dużej wytrzymałości.

Ściany komory wykonane są z krystalicznie czystego poliuretanu o grubości 300 mikronów. Tworzywo jest nieprzepuszczalne.

Części komory SAFETYPOD są zgrzane ze sobą – zastosowana technologia pozwala na wykluczenie mikrootworów po igle.

Komora SAFETYPOD jest zamykana unikalnym zamkiem, który po zamknięciu jest hermetyczny, a ponadto zapobiega zakażeniom krzyżowym.

Pasy stabilizujące pacjenta oraz pasy mocujące komorę do noszy wykonane są powlekane tworzywem.

Tak wykonana komora jest nie tylko hermetyczna, ale też można ją odkazić, ponieważ konstrukcja nie wykorzystuje rzepów, nici, tkanin.

W przypadku SAFETYPOD szczelność każdej komory izolującej jest badana 5-godzinnym testem z nadciśnieniem.

Dostęp do pacjenta możliwy jest poprzez 2 rękawice mocowane do czarnych portów. Są to rękawice z długim mankietem na całą rękę zabezpieczające w pracy ze skażeniami.

Na zdjęciu widoczne również 2 czerwone porty służące do przełożenia przewodów (dreny, kable).

Komora do transportu osób w izolacji (z podejrzeniem choroby zakaźnej) jest wyposażona w aparaturę do dostarczania powietrza do wewnątrz komory. Silnik o wydajności pompuje do wnętrza komory 160 l powietrza na minutę, aby izolowany pacjent miał czym oddychać.

W komorze SAFETYPOD stale utrzymywane jest podciśnienie. To znaczy, że ciśnienie w komorze izolującej jest nieco niższe niż ciśnienie zewnętrzne. Jest to dodatkowe zabezpieczenie otoczenia przed drobnoustrojami z wnętrza komory.

Urządzenie do transportu osb w izloacji SAFETYPOD

Urządzenie SAFETYPOD (komora i silnik) są wyposażone w system filtrujący powietrze na wlocie i na wylocie. Filtry filtrują 99,95% cząstek o wielkości 0,3 mikrometra i przepływie 30 l/min. Filtry są widoczne na zdjęciu na krótszych bokach.

W centralnej części komory są widoczne pasy do mocowania pacjenta w czasie transportu.

Dwoma podobnymi pasami komora jest mocowana do dowolnych noszy.

CZYSZCZENIE I SKŁADOWANIE

Dezynfekcja i czyszczenie z użyciem konwencjonalnych produktów ANIOS/SURFANIOS i innych wirusobójczych/bakteriobójczych dezynfekujących detergentów według spektrum patogenów, które należy wyeliminować.

Komora izolująca BIO-ISO

BIO-ISO – komora do transportu pacjentów w izolacji

Komora izolująca BIO-ISO jest przeznaczona do bezpiecznego transportu osoby chorej zakaźnie, osoby z podejrzeniem choroby zakaźnej, osoby skażonej radioaktywnie.

Komora BIO-ISO posiada na przedniej części komory transportowej naniesione odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze:

piktogram: UWAGA! Skażenie biologiczne

piktogram: UWAGA! Skażenie promieniotwórcze

oraz żółty kolor ostrzegawczy stosowany na terenie Unii Europejskiej do ostrzegania przed skażeniem.

Charakterystyka komory do transportu osób w izolacji BIO-ISO

 • hermetyczna konstrukcja komory do transportu osób chorych zakaźnie oraz powietrze filtrowane na wlocie i na wylocie skutecznie eliminują ryzyko zakażenia
 • wypracowana doświadczeniem prosta konstrukcja i waga 11 kg
 • wszystkie elementy komory transportowej z tworzywa, przeznaczone do odkażania
 • wysoka odporność na czynniki atmosferyczne (komora transportowa wykonana z poliuretanu, konstrukcja łuków nierdzewna)
 • jeden rodzaj zapięcia, za to hermetyczny (gazoszczelny i wodoszczelny suwak), który pozwala otworzyć komorę – pacjent unika bardzo nieprzyjemnego wrażenia. Ma to podstawowe znaczenie w transporcie osób w podeszłym wieku, osób z ograniczeniami ruchowymi, osób z niepełnosprawnością intelektualną. Górna część komory jest zupełnie przejrzysta, co nie tylko pozwala na ciągły monitoring pacjenta, ale też zmniejsza doznania lękowe związane z zamknięciem.
 • komora transportowa produkowana w jednym rozmiarze
 • pracuje w podciśnieniu generowanym przez sprężarkę
 • produkt wielorazowego użytku przeznaczony do dezynfekcji środkami dostępnymi na rynku polskim u różnych dystrybutorów.

Zestaw obejmuje:

 • komora transportowa zupełnie przezroczysty górą, 2 rękawice certyfikowane do pracy ze skażeniami i 2 porty do podłączenia tlenu
 • sprężarka w torbie
 • akumulator z ładowarką
 • 6 filtrów powietrza P3R certyfikowanych