KOMORA IZOLUJĄCA

Import i dystrybucja sprzętu dla ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa wodnego.

Komora do transportu osób chorych zakaźnie

Komora to transportu osób chorych zakaźnie BIO-ISO z noszami próżniowymi

Komora izolująca jest przeznaczona do transportu osoby wymagającej izolacji z uwagi na możliwość zakażenia lub skażenia innych osób. W zależności od producenta komory izolujące różnią się rozwiązaniami technologicznymi.

Opisana poniżej komora izolująca zwana też izolatorem transportowym czy zestawem czy urządzeniem do transportu osób chorych zakaźnie jest produkowana przez francuską firmę CIR MEDICAL.  Komora oferowana jako BIO-ISO jest kolejną wersją komory izolującej firmy CIR MEDICAL. Rozwój technologii i koncepcji wykonania jest w tym przypadku dość istotny, ponieważ otrzymaliśmy w efekcie komorę tanią i hermetyczną.

Pierwsze komory izolujące CIR MEDICAL – komory BIOBAG i BIOCELNU

Pierwsze komory izolujące wywodzą się ze sprzętu produkowanego dla wojska. Ponieważ musiały się nadawać jednocześnie do izolacji osoby zdrowej od skażonego środowiska zewnętrznego i izolowania osoby chorej od nieskażonego środowiska zewnętrznego zastosowano w nich dwie pracujące jednocześnie sprężarki. Pracując równocześnie obie utrzymywały  kopułę komory, ponieważ nie miała ona żadnych elementów rozporowych. Komory BIOBAG były wyposażone w kilka rękawów, z którymi połączone były rękawice medyczne. Rękawy służyły do opieki nad chorym.

Epidemia eboli we Francji była dużym szokiem dla francuskiego społeczeństwa. W tej sytuacji firma CIR MEDICAL rozwinęła produkcję stosunkowo tanich komór izolujących wyposażonych w jedną sprężarkę dostarczającą powietrze do komory i utrzymującą w niej podciśnienie, co ma na celu zatrzymanie zarazków chorobotwórczych wewnątrz komory.  W tej wersji zrezygnowano z noszy próżniowych. Jako nosze do transportowania komory są wykorzystywane nosze główne ambulansu. Postawiono na maksymalną izolację i materiały w 100% poddające się odkażaniu. W związku z tym zastosowano zamek gazoszczelny i wodoszczelny, rękawice z noeprenu, certyfikowane do pracy ze skażeniami i dwa rodzaje filtrów P3R oraz filtry HEPA.

Komora izolująca BIO-ISO do transportu osób chorych zakaźnie, skażonych biologicznie i skażonych radioaktywnie

Komora izolująca BIO-ISO, która jest w produkcji obecnie nie posiada już filtrów HEPA. Powietrze na wlocie do komory i na wylocie z komory jest filtrowane przez filtry P3R, które wychwytują cząstki wielkości skażenia radioaktywnego. Komora ma jedną zewnętrzną sprężarkę, która zasila wnętrze w powietrze utrzymując w nim delikatne podciśnienie. Kopuła jest rozparta na prętach z włókna węglowego.  Komora izolująca BIO-ISO jest wyposażona w rękawice  neoprenowe do użytkowania w kontakcie ze skażeniami. Posiada porty do podłączenia sprzętu medycznego. Wnętrze komory izolującej BIO-ISO po zapięciu zamka gazoszczelnego i wodoszczelnego jest w 100% odcięte od środowiska zewnętrznego.

Stosowanie komory izolującej BIO-ISO nie wymaga żadnych przeróbek w ambulansach.

Komora izolująca BIO-ISO nie ma ani jednego otworu po igle, ani jednej nici, ani jednego rzepa, ani jednego zamka, którego nie można odkazić.  Elementy komory są zgrzewane, pasy są powleczone elastomerem, zamki są wykonane z tworzywa. Jest to produkt zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa, tym bardziej, że sprawdzony w realnym zagrożeniu.