Mata poślizgowa Flexislide

Import i dystrybucja sprzętu dla ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa wodnego.