Komora do transportu osób chorych zakaźnie

Komora BIO-ISO (NP) na noszach próżniowych do transportu osób chorych zakaźnie, skażonych biologicznie, skażonych radioaktywnie

Komora BIO-ISO (NP) jest przeznaczona do izolacji i transportu osób chorych zakaźnie. Podstawowym założeniem komory BIO-ISO (NP) jest jest 100% szczelność czyli zupełny brak wymiany gazowej pomiędzy wnętrzem komory a środowiskiem zewnętrznym. Zgodnie z oznaczeniami na bocznej ścianie komora izolująca BIO-ISO (NP) jest przeznaczona do izolowania pacjenta skażonego biologicznie lub chorego zakaźnie oraz osoby skażonej…
Przeczytaj więcej