Utrzymanie drożności dróg oddechowych i tlenoterapia – wyposażenie torby R1 wytyczne 2021

Import i dystrybucja sprzętu dla ratownictwa medycznego, straży pożarnej, ratownictwa wodnego.

Utrzymanie drożności dróg oddechowych i tlenoterapia – wyposażenie torby R1 wytyczne 2021

Wyposażenie torby R1 dla straży pożarnej SKÓRSKA BHP

Przyrządy i sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych i prowadzenia tlenoterapii biernej – nowe wytyczne wyposażenia torby R1 dla straży pożarnej z 2021 roku

30 czerwca 2021 zostały opublikowane nowe wytyczne dotyczące pod nazwą „Ramowy minimalny standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1”.

W zakresie rurek ustno-gardłowych, masek i rurek krtaniowych, ssaka mechanicznego, worków samorozprężalnych, filtrów do „ambu”, butli tlenowych z reduktorem, przewodów tlenowych, masek i wąsów tlenowych przestawiają się one następująco:

1) rurki ustno-gardłowe jednorazowe – komplet 6 szt.

[poprzednio: rurki ustno-gardłowe wielorazowe – komplet 6 sztuk]

2) jednorazowy sprzęt nadgłośniowy w różnych rozmiarach – zestaw komplet minimum 3 szt.

[poprzednio: jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach – komplet 3 sztuki]

3) pulsoksymetr, opcjonalnie z możliwością pomiaru EtCO2 – 1 szt.

[jest to produkt wprowadzony przez wytyczne z 30 czerwca 2021. Poprzednio w pozycji 3 występował jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym, który obecnie nie występuje w wytycznych]

4) Ssak mechaniczny ręczny dla dorosłych i niemowląt – 1 szt.

[bez zmian]

5) worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (wielokrotnego użycia lub jednorazowy o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem z maską twarzową w 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360o) – 1 szt.

[poprzednio: worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczysta, obrotowa (360o) – 1 szt.]

6) worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym (wielokrotnego użycia lub jednorazowy), o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360o) – 1 szt.

[poprzednio: worek samorozprężalny dla dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczysta, obrotowa (360o) – 1 szt.]

7) Filtr przeciwbakteryjny przeciwwirusowy – 5 szt.

[poprzednio: filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC – 5 szt.]

8) Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu minimum 400 l przy ciśnieniu minimum 150 bar (maksimum 200 bar); ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem lub reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0 – 15 l/min. Maksymalnie do 25 l/min.

[poprzednio: punkt 8: reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006; 1) mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, 2) regulator przepływu tlenu obrotowy, minimalny przepływ maksymalny 25 l/min.; 3) gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz punkt 11: Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej; 1) o pojemności sprężonego tlenu minimum 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar; 2) możliwość napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego); 3) ciśnienie robocze minimum 200 atmosfer]

9) Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, do długości 10 m – 1 szt.

[poprzednio: przewód tlenowy o długości 10 m – 1 szt.]

10) Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos – 3 szt.

[nowy produkt wprowadzony wytycznymi z 30 czerwca 2021]

11) Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej, to jest trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania części nosowej – dwie duże i jedna mała, min. 95% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min., z rezerwuarem tlenu oraz przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym – komplet 3 szt.

[poprzednio: punkt 9: jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej, to jest trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej (dwie duże i jedna mała), min. 95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste – komplet 3 sztuki]

W związku z migracją naszego sklepu internetowego zapraszamy do kontaktu z biurem lub na Allegro SklepRatownik